Vad kan vi göra när felmeddelandet "Bastråg" kommer upp (Amalfi)?

Detta meddelandet betyder att bastråget (en sorts behållare) indikerar fukt/vätska, vilket kan tyda på ett större läckage eller att det behövs en enklare rengöring. Beroende på vilken Amalfi-modell man har är det olika saker som behöver kontrollerasAmalfi med bryggkaffeTa ur sumpbehållaren och byt vid behov plastpåse.
Ta ut bottenplattan, diska och torka den. Det är denna svarta bottenplatta och tråget längst in till höger som måste vara torr för att man skall slippa felmeddelandet "Bastråg". Ifall det läcker i maskinen blir det förstås svårt och då behöver man felanmäla kaffemaskinen.


När man ur bottenplattan så kan man också komma åt sensorn som känner av fukten.
Den sitter precis innanför den vita platen.
Man kan komma åt den via en springa mellan plåten och golvet. Kikar man in så kan man se en liten “sladd” som hänger ner. Stoppa in lite hushållspapper så kommer ni åt den och så snart den är torr så bör maskinen hoppa igång.


Sätt därefter tillbaka bottenplattan.Avsluta med att sätta tillbaka sumpbehållaren.

Amalfi med kaffebönor

Denna modell har en annan lösning och här är vad man behöver tänka på.Ta ut sumpbehållaren och spillbehållaren och byt vid behov sumppåsen samt töm och rengör spillbehållaren. Själva sensorn för felmeddelandet sitter på spillbehållaren och är ett metallbleck.Se till att allt är rent och torrt innan ni sätter tillbaka dem igen. Är orsaken läckage bör man felmeddela detta så att en tekniker kan åtgärda felet. Vid mindre spill eller kondens kan man åtgärda problemet genom rengöring/torkning.Man bör även ta bort bottenplattan för att diska och torka den, men det är framförallt spillbehållaren som är viktig för modellen med bönor.

Ibland kan felmeddelanden om bastråg i själva verket bero på spillbrickan, vilket gör att man även bör göra rent och torka den.

Ifall ovanstående inte hjälper, eller om det finns läckage i kaffemaskinen bör ni felanmäla med ID-nummer på maskinen, en kontaktperson hos er (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@se.selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 (knappval 2).

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.