Hur tömmer vi vår kaffemaskin Fenice på mjölk?


Tömning av mjölk (tillval)

Hälsorisker p.g.a. dålig mjölk!
  • Vid oregelbunden rengöring kan mjölkrester avlagras i apparaten, täppa till utloppen eller hamna i produkterna.
  • Rengör kylenheten och mjölksystemet minst en gång om dagen.
Kylenheten får inte användas för förvaring av mjölk! Ta ut mjölken om maskinen inte används.
Öppna kylenheten. Ta ut mjölkbehållaren.Förvara mjölken i kylskåpet eller kasta den vid behov.Rengör mjölksystemet, se rengöringsanvisningen.Rengör mjölkbehållaren och kylenheten.Stäng av kylenheten om den inte behövs längre.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.