Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur tömmer vi vår kaffemaskin Fenice på mjölk?


Tömning av mjölk (tillval)

Hälsorisker p.g.a. dålig mjölk!
  • Vid oregelbunden rengöring kan mjölkrester avlagras i apparaten, täppa till utloppen eller hamna i produkterna.
  • Rengör kylenheten och mjölksystemet minst en gång om dagen.
Kylenheten får inte användas för förvaring av mjölk! Ta ut mjölken om maskinen inte används.
Öppna kylenheten. Ta ut mjölkbehållaren.Förvara mjölken i kylskåpet eller kasta den vid behov.Rengör mjölksystemet, se rengöringsanvisningen.Rengör mjölkbehållaren och kylenheten.Stäng av kylenheten om den inte behövs längre.

Selecta Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.