Steg 2 - Hur gör jag systemrengöring på vår Fenice kaffemaskin?

Detta är steg 2 i ordningen och vi började med rengöring av bryggkammare, blandarskål och sumpbehållaren.
När man stänger frontdörren (slutet på föregående steg) står det Öppna pulverluckan.Öppna pulverluckan.Lägg i en rengöringstablett. Stäng pulverluckan.Tryck på Clean. Utloppssystemet kör nedåt.På displayen står: Ta ut mjölkbehållaren Sätt i rengöringsbehållarenÖppna kylenheten. Ta ut mjölkbehållaren.Förvara resterande mjölk i kylskåpet eller kasta den vid behov.Sätt in mjölkbehållaren i kylenheten och häng in slangarna.Tryck på Clean.Slangarna töms i rengöringsbehållaren.På displayen står: Töm restvattnet. Fyll på 50 ml rengöringsmedel. Sätt i rengöringsbehållarenTöm rengöringsbehållaren.Fyll rengöringsbehållaren med 50 ml mjölkrengöring.Sätt in mjölkbehållaren i kylenheten och häng in slangarna.Stäng kylenheten. Tryck på Clean.Rengöringsbehållaren fylls automatiskt. Kaffesystemet och mjölksystemet rengörs och sköljs.På displayen står det: Ta ut rengöringsbehållaren.
Sätt i mjölkbehållaren.Öppna kylenheten. Ta ut rengöringsbehållaren och töm den.Rengör mjölkbehållare och rengöringsbehållare med 5-stegsmetoden.Nu genomförs en frivillig neutraliseringsbryggning.På displayen står det: E130 Fyll på kall mjölk.Häll vid behov i mjölk i mjölkbehållaren. Sätt in mjölkbehållaren i kylenheten och sätt fast slangarna.Tryck på Clean. Maskinen är klar.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.