Varför blir det stopp på mjölk/vitt/choklad och vilken rengöring behövs (Farini)?

Det vanligaste problemet när man får problem med tillförseln av choklad eller mjölk är stopp I blandarskålarna. Det gäller de flesta kaffemaskiner. Våra Comfort-kunder behöver rengöra dessa själv och det är en enkel procedur. Denna guide gäller Farini.

Nedmontering av blandaren/blandarskålen:

  • Lossa slangen från blandaren (D) och rengör den. 
  • Vrid utmatningsöppning uppåt (A).
  • Vrid spaken (C) moturs.
  • Ta tag i blandarenheten (B) och dra.Separera alla komponenter: den övre tratten (A), ångskyddet (B), vattenpåfyllningstratten (C) och rengör dessa.Vispvingen ovan kan också behöva en rengöring (vid behov) med en mjuk borste.Montering av blandaren:

  • Montera tillbaka blandarskålens (B) samtliga delar.
  • Vrid spaken (C) medurs för att fästa blandaren.
  • Vrid utmatningsöppningen (A) nedåt.
  • Sätt tillbaka slangen på blandaren (D).

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.