Varför blir det stopp för mjölk/vitt/choklad och vilken rengöring kan behövas (LUA/ZIA)?

En möjlig orsak till att man inte får mjölk/choklad och socker är att det är stopp i blandarskålarna. Även när det inte är stopp behöver man ta bort dessa och rengöra dem vid behov.  Börja med att ta bort utloppsslangarna från blandarskålarna.Dra blandarskålarna i pilens riktning och ta bort dem från maskinen.

Vrid bajonettspärrarna moturs (ca 10º).Dra blandarskålarna i pilens riktning och ta bort dem från maskinenDra mixerhjulet i pilens riktning och bort från axeln.Vrid bajonettspärrarna moturs (ca 10º) igen för att lossa och dra dem i pilens riktning bort från maskinen.Dra filterlådan i pilens riktning och ta bort den från maskinen.Ta bort filtret från lådan. Skölj ur alla avlägsnade delar av blandningssystemet med rent varmt vatten

Rengör de delar av blandningssystemet som finns kvar i maskinen med en borste. Innan du fortsätter med installationen av blandningssystemet, se till att ALLA delar är torra.

Sätt i blandarens filter i filterlådan.VARNING Se till att filtret är helt torrt innan du installerar det i filterlådan.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.