Varför blir det stopp för mjölk/vitt/choklad och vilken rengöring behövs (Como/Verona)?

Det vanligaste problemet när man när tillförseln av choklad eller mjölk slutar är stopp i blandarskålarna. Det gäller de flesta kaffemaskiner. Våra Comfort-kunder behöver rengöra dessa själv och det är en enkel procedur. En annan möjlighet är att utloppen från ingrediensbehållarna (för pulver/socker) inte är nedfällda.

Man kan även kombinera med automatisk sköljningar av blandarskålarna och ifall man utför dessa regelbunden minskar man risken drastiskt att det blir stopp.

Denna guide gäller Como och Verona.Börja med att kontrollera att behållarna är fyllda och att utloppen är i rätt position.


TA UT OCH RENGÖR BLANDARSKÅLARNALossa slangarna från blandarskålarnas utlopp och torka dessa.Vrid behållarnas utloppspipar så att de pekar uppåt (A) och vrid sedan den gröna låsringen motsols till position B.Dra visphusen rakt ut och diska dessa.Tryck blandarskålen rakt in, lås fast den genom att vrida den gröna låsringen medurs.Sätt tillbaka utloppsslangarna på blandarskålarna.

Ifall ovanstående inte hjälper bör ni felanmäla med ID-nummer på maskinen, en kontaktperson hos er (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 (knappval 2).

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.