Vad kan vi göra när felmeddelandet E5 kommer upp på vår Tazzina kaffemaskin?

Meddelandet betyder att bryggenenheten inte lyckats fullfölja hela bryggcykeln.

  1. Kontrollera sumpbehållaren och töm den vid behov
  2. Kontrollera bryggenheten och rengör vid behov
  3. Starta om kaffemaskinen
Hjälper inte ovanstående behöver man felanmäla med ID-nummer, en kontaktperson (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 knappval 2.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.