Vad betyder felmeddelandet Visp xx overload (Amalfi)?

Bakom blandarskålarna finns en del som kallas vispvinge (den snurrar runt för att blanda pulver och vatten). Det ser ut som en rund plastbricka och vid detta felmeddelande snurrar den inte som den skall. Först tar man bort blandarskålarna och kontrollerar ifall den är smutsig (bör i så fall rengöras), annars kan man vrida på vispvingen manuellt. Starta därefter om maskinen och testa igen.Här är ursprungsläget innan man tar bort blandarskålarna. Vrid gärna produktbehållarnas utloppspipar uppåt, för att hindra att något pulver faller ned när blandarskålarna tas ut (glöm dock inte att dra ned dem senare).Vrid den gröna låsringen motsols till positionen som syns till höger i bilden. Dra sedan blandarskålen rakt ut.Vispvingen är den undre runda "plastbrickan" (finns en till varje blandarskål). Kontrollera om den behöver rengöras och vrid den manuellt.

Fungerar inte ovanstående bör kaffemaskinen felanmälas med ert ID-nummer, en kontaktperson (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 knappval 2.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.