Vad betyder felmeddelandet på WMF 5000S+ och vad kan jag/vi göra?Indikeringen ovan visas när ett fel har inträffat eller om det finns en anvisning för användaren.Tryck på Felmeddelandet och ett felnummer visas.

Grundläggande tillvägagångssätt vid felmeddelanden och störningar:

Stäng av kaffemaskinen och starta den igen efter ett par sekunder. Upprepa därefter tillvägagångssättet som utlöste störningen. I många fall är störningen nu åtgärdad och du kan arbeta vidare. Hjälper inte det kanske lösningen finns nedan, använd felmeddelande eller felkoden för att hitta rätt.
  • 88 Varmvattenberedare: övertemperatur. Lösning:Stäng av kaffemaskin, låt den svalna och starta om den. Hjälper inte detta behöver kaffemaskinen felanmälas till Selecta.
  • 161 Vattenfel: bryggvatten. Felanmäl till Selecta, inställningarna i programmet behöver sannolikt ändras (för kvarnen).
  • 186 Ångkokare:nivå Kontrollera att kaffesumplådan är korrekt insatt. Stäng av kaffemaskinen och starta om den. Felanmäl till Selecta om detta inte hjälper.
  • 9083 Kylarens temperatur är på minusgrader. Kontrollera om kylarens temperatur har ställts in för lågt.
  • 9507 Vattenfel: vattentryck saknas. Öppna vattenkranen, resp. fyll på vattentanken. Felanmäl till Selecta om detta inte hjälper.
  • 9516 Stopp i höger kvarn, eller vänster kvarn. Inställningarna för kvarnen behöver sannolikt ändras, felanmäl till Selecta.
Hitta mer information om kaffemaskinen på modellens samlingssida
Selecta Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.