Vad betyder felmeddelandet på WMF 5000S+ och vad kan jag/vi göra?Indikeringen ovan visas när ett fel har inträffat eller om det finns en anvisning för användaren.Tryck på Felmeddelandet och ett felnummer visas.

Grundläggande tillvägagångssätt vid felmeddelanden och störningar:

Stäng av kaffemaskinen och starta den igen efter ett par sekunder. Upprepa därefter tillvägagångssättet som utlöste störningen. I många fall är störningen nu åtgärdad och du kan arbeta vidare. Hjälper inte det kanske lösningen finns nedan, använd felmeddelande eller felkoden för att hitta rätt.
  • 88 Varmvattenberedare: övertemperatur. Lösning:Stäng av kaffemaskin, låt den svalna och starta om den. Hjälper inte detta behöver kaffemaskinen felanmälas till Selecta.
  • 161 Vattenfel: bryggvatten. Felanmäl till Selecta, inställningarna i programmet behöver sannolikt ändras (för kvarnen).
  • 186 Ångkokare:nivå Kontrollera att kaffesumplådan är korrekt insatt. Stäng av kaffemaskinen och starta om den. Felanmäl till Selecta om detta inte hjälper.
  • 9083 Kylarens temperatur är på minusgrader. Kontrollera om kylarens temperatur har ställts in för lågt.
  • 9507 Vattenfel: vattentryck saknas. Öppna vattenkranen, resp. fyll på vattentanken. Felanmäl till Selecta om detta inte hjälper.
  • 9516 Stopp i höger kvarn, eller vänster kvarn. Inställningarna för kvarnen behöver sannolikt ändras, felanmäl till Selecta.
Hitta mer information om kaffemaskinen på modellens samlingssida
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.