Vad betyder felmeddelandet "IngMotor xx overload" (Amalfi)?

Maskinen har problem med att leverera vitt/mjölk, choklad eller socker. Det är motorn som är i kontakt med produktbehållarna som varnar. Ett vanligt problem är att sockret blivit hårt och man kan då ta ut behållaren och försöka skaka om innehållet (det kan även vara en idé att helt tömma och fylla på med nytt socker). Normalt kan det hända om det är dålig åtgång på socker, men det kan även vara de övriga produktbehållarna. Ifall det piper när dörren öppnas, tryck på x-tra vitt så tystnar maskinen.

Till att börja med skall man skjuta upp produktbehållarnas utloppspipar uppåt.Ta tag i behållarens handtag och dra den framåt tills änden stannar i styrskenan. Lyft behållaren uppåt och dra den framåt över ändstoppen för att få ut den.Så här ser en tömd sockerbehållare ut.Här har vi den tömda chokladbehållaren.Man kan börja med att vrida på det runda plaströret på baksidan av behållarna för att se om någon av dem går trögt. Ifall det går trögt kan man försöka skaka om eller alternativt byta ut innehållet (om det blivit hårt).

Man kan även tömma produktbehållarna helt och rengöra dem.

När detta är gjort behöver man starta om kaffemaskinen och testa om problemet är löst. Strömbrytaren sitter inuti maskinen, men placeringen varierar. Den kan exempelvis sitta bakom kaffebehållaren. Det går förstås även att dra ut strömkabeln. Maskinen måste vara strömlös i åtminstone 5 sekunder.

Går det inte att lösa behöver man felanmäla med ID-nummer, en kontaktperson (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 knappval 2

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.