Vad betyder felmeddelandet "ES unit / Espresso unit"?

Detta betyder att ett fel inträffat med bryggenheten. En av orsakerna till att felet uppstått kan vara att kaffesumpen inte tömts i tid och det har kommit upp sump i bryggen på maskinen. Kontrollera om sumplådan behöver tömmas och om det finns sumprester i bryggenheten.Här har vi tagit bort spillbrickan, sumplådan och den svarta plastbrickan för att komma åt undersidan på bryggenheten. Man skall titta på undersidan av det området med den röda cirkeln.Området som man framförallt bör kontrollera är där sumpen kommer ned (den röda cirkeln på bilden). Man kan borsta bort eventuell sump lite försiktigt med en diskborste. Se bara till att maskinen är avstängd innan, använd antingen på/av-knappen i maskinen eller dra ut strömkabeln.

Andra åtgärder:

  1. Efter att man tryckt på någon av dryckerna (för att få fram felmeddelandet), tryck på informationssymbolen och sedan återställ/reset.
  2. Stäng av kaffemaskinen i åtminstone 10 sekunder ifall ovanstående metod inte fungerar och starta den igen. Använd antingen på/av-knappen i maskinen eller dra ut strömkabeln.  

Ifall den fortfarande inte kommer igång efter några försök måste man felanmäla maskinen med ID-nummer, en kontaktperson (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 (knappval 2).
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.