Selectas prisjusteringar för april 2023

Vi har behövt höja priserna på flera produkter på grund kraftiga prishöjningar från leverantörer under lång tid. Det finns dock undantag då exempelvis minskade elpriser ger lägre pris på snabbkaffe och billigare vete ger lägre priser på kakor från Gille. Andra faktorer är bland annat valutaförändringar, inflation, politiska beslut och vilka skördar producenterna haft.Här ser vi förändringarna relaterat till olika artiklar.


Stora kostnadsdrivareSEK har tappat kraftigt i värde mot EUR under det senaste året vilket gör att allt vi köper i EUR kostar oss mer.

Från Dec 1 2022 fram till dags datum har SEK tappat med 3,7%. Från 10,85 till 11,25. Ser vi 1år tillbaka så har SEK tappat med 8,8%. I tillägg till valuta effekt så ser vi även att certifierat kaffe blir allt dyrare pga högre certifieringskostnader samt sämre tillgång till certifierat kaffe.Kakao är fortsatt på höga nivåer och har stigit kraftigt sedan Juli förra året.

Beror på framförallt tre faktorer:
  1. Kakao pulver har fortsatt hör efterfrågan och priserna fortsätter uppåt.
  2. Klimat och väderförhållanden påverkar skördar
  3. Politiska beslut som påverkar möjligheter för export. 


RÅMATERIAL NON-FOOD:
De mest inflytelserika råmaterialen har stigit kraftigt 2 år tillbaka. Vi ser nu en tillbakagång på världsmarknadspriserna men detta har ännu inte slagit igenom till oss. Vi har inte höjt våra priser tillräckligt innan för att kompensera den kraftiga uppgången de senaste 2 åren. Alla våra engångsmaterial och utrustning höjs därmed.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.