Hur tömmer vi sumplådan på vår Stresa kaffemaskin?

Sumplådan fångar upp det förbrukade kaffepulvret. Den har kapacitet för ca 50 bryggningar. När sumplådan måste tömmas visas detta på displayen. Utmatningen av drycker spärras när sumplådan är utdragen.


  • Skjut kombiutloppet uppåt
  • Skjut den justerbara skärmen över sumplådan uppåt
  • Dra ur sumplådan
  • Töm sumplådan och sätt tillbaka den
  • Bekräfta proceduren på displayen
Kontrollera kafferester i schaktet och avlägsna resterna om sumplådan ej kan sättas tillbaka.

Töm alltid sumplådan innan den sätts tillbaka! 
Om sumplådan sätts tillbaka utan att den töms finns stor risk för spill. Det kan smutsa ner kaffemaskinen. Detta kan orsaka följdskador.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.