Hur tömmer vi mjölken från kylenheten på vår Scala kaffemaskin?

Kylenheten får inte användas för förvaring av mjölk! Ta ut mjölken om kylenheten inte används.

Hälsorisker p.g.a. dålig mjölk!
Vid oregelbunden rengöring kan mjölkrester avlagras i maskinen, täppa till utloppen eller hamna i produkterna. Rengör kylenheten och mjölksystemet minst en gång om dagen med hjälp av det automatiska rengöringsprogrammet.
Lås upp dörren (om den är låst), tryck på låsknappen och öppna kylenheten.
Ta bort sugslangen och dra ut mjölkbehållaren framåt.Förvara mjölken i kylskåpet eller kasta den vid behov.Rengör mjölkbehållaren och kylenheten.Sätt in mjölkbehållaren och för in sugslangen genom öppningen i locket.Stäng av kylenheten om den inte behövs längre. Lämna dörren på kylenheten på glänt efter att kylenheten har stängts av för att förhindra luktbildning inne i den.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.