Hur tömmer man sumplådan på vår kaffemaskin WMF 1500S+?

Kaffesumplådan samlar upp resterna av det malda kaffet och rymmer sump från cirka 50 bryggningar innan den måste tömmas. Ett meddelande om tömning kommer då upp på pekskärmen. Innan man gjort detta går det inte att brygga fler drycker.


  • Skjut kombiutloppet uppåt
  • Ta ut sumplådan
  • Töm sumplådan och sätt in den igen
  • Bekräfta förloppet på displayenObservera att om du sätter in sumplådan utan att tömma den ordentligt kommer den bli överfull, vilket kan orsaka skador på maskinen! Kontrollera om det finns kafferester i schaktet och ta bort dem ifall det inte går att få tillbaka sumplådan.

Mer information om kaffemaskinen finns på samlingssidan för modellen.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.