Hur tömmer jag/vi sumplådan på vår Coffee Club kaffemaskin?Sumplådan samlar upp kaffesumpen. Sumpbehållaren kan samla upp kaffesump från ca 30 bryggningar. Så fort sumplådan måste tömmas visas ett meddelande på displayen. All dryckesservering är spärrad så länge sumpbehållaren är
borttagen.

  • Skjut in koppstället i sumplådan
  • Ta ur sumpbehållaren
  • Töm sumpbehållaren

Koppstället ligger på sumpbehållaren. Håll alltid i koppstället när du tömmer sumplådan.

  • Sätt i sumplådan igen
  • Bekräfta åtgärden på displayen

Sätter du i sumplådan utan att ha tömt den så blir den överfull. Kaffemaskinen blir nedsmutsad. Det kan ge följdskador. Töm alltid sumplådan innan du sätter i den igen. Går det inte att sätta i sumplådan, kontrollera om det finns kaffesump i schaktet och ta bort det.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.