Hur tar jag ut bryggenheten och rengör den på vår Crema kaffemaskin?

Bryggenheten kan rengöras vid behov och med regelbundna intervall. Rekommendation: varje månad.

Risk för brännskador

 • Bryggenheten kan omedelbart efter frånkopplingen fortfarande vara het.
 • Låt kaffemaskinen svalna innan rengöringen.
Klämningsrisk / risk för personskador
 • I kaffemaskinen finns rörliga delar som kan skada fingrarna eller händerna.
 • Då man tar bort bryggenheten föreligger risk för klämning.
 • Koppla alltid från kaffemaskinen och dra ut nätanslutningen, innan ni gör ingrepp i kaffekvarnen eller i öppningen till bryggenheten.
 • Håll bryggenheten fast och ta försiktigt bort den.

De första stegen

 • Koppla från kaffemaskinen med Till/Från-knappen
 • Dra ur nätsladden
 • Skjut kombiutloppet uppåt
 • Dra ur sumplådan
 • Ta ur spillbrickan
Du kommer nu åt bryggenheten.

Bryggenheten kan glida nedåt
 • Håll alltid fast bryggenheten.
 • Använd aldrig våld! Maskinen kan gå sönder.För in handen i schaktet under bryggenheten och lossa spärren och håll den intryckt. För bryggenheten långsamt nedåt, tippa den och ta ur den framåt.Här ser man lite närmare hur man håller spärren intryckt för att hålla inne låsklackarna, nu är det bara att lyfta ut den.Här har vi lagt ned bryggenheten för rengöring och nu är låsklackarna helt ute (se de röda cirklarna).

Möjliga skador
 • Bryggenheten kan skadas av rengöringsmedel eller i diskmaskinen
 • Använd bara vatten vid rengöring av bryggenheten.
 • Rengör aldrig bryggenheten i diskmaskin.
Borsta av och skölj av bryggenheten och ifall några kafferester är svåra att få bort kan man lägga enheten i varmt vatten i 20 minuter.Kaffetratten bör vara torr innan du sätter tillbaka bryggenheten igen (så att kaffet inte fastnar i tratten).

Sätt i bryggenheten igen

 • Håll spärren intryckt och sätt tillbaka bryggenheten i schaktet in till bakväggen
 • Skjut bryggenheten lodrätt uppåt tills spärren hakar i
 • Sätt i sumplådan igen
 • Sätt tillbaka spillbrickan
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.