Hur rengör vi pulverbehållaren på vår Crema kaffemaskin?

Maskinen kan behöva göras rent oftare, beroende på vilket pulver som används.


 • Skjut upp manöverskärmen
 • Bakom manöverskärmen, på höger sida finns en Till / Från-knapp.
 • Tryck på Till / Från-knappen, tills kaffemaskinen kopplar från (stängs av)
 • Dra ur nätsladden


 • Vrid pulverbehållarens låsning med Multitool moturs och öppna
 • Fäll behållaren bakåt och ta ur den uppåt
 • Töm behållaren helt
 • Skruva av kopplingsmuttrarna fram och bak
 • Dra ut portioneringssnäckan
 • Torka ur behållaren noggrant med en fuktig trasa
 • Rengör portioneringssnäckans delar noggrant
 • Låt pulverbehållaren och komponenterna torka fullständigt
 • Montera ihop portioneringssnäckan igen och skruva fast kopplingsmuttrarna

Se till att utloppet har rätt position!

 • Fyll på pulverbehållaren och sätt tillbaka den
 • Vrid låsningen med Multitool medurs och stäng
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.