Hur rengör vi blandarskålarna manuellt på vår Spello kaffemaskin?Vrid utloppspiparna uppåt på produktbehållarna och ta bort slangarna till blandarskålarna.Vrid den gröna låsringen motsols till positionen som syns till vänster i bilden.Dra sedan blandarskålen rakt ut och diska dessa.
tryck blandarskålen rakt in (kontrollera passningen mot fästena i den tredje bilden), lås fast blandarskålen genom att vrida den gröna låsringen medurs.Fäst slangarna och fäll ned utloppspiparna.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.