Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur rengör man kaffeutloppet på vår San Carlo kaffemaskin?


Rengör kaffeutloppet vid behov

Risk för skållning på grund av hett vatten och het ånga.
  • Ta inte på och håll inte handen under utloppen.Ta bort kaffeutloppet.Ta ut skummarhuvudet.Dra av adaptern för mjölk (1) och mjölkskum (2) från skummarens huvud.Ta bort utloppet för mjölk och mjölkskum ur skummarens huvud.Ta isär utloppet för mjölk.Ta isär utloppet för mjölkskum.Rengör skummarhuvudets delar med 5-stegsmetoden.Sätt ihop utloppet för mjölken.Sätt ihop utloppet för mjölkskummet.Sätt in utloppen i skummarhuvudet.Stick på adaptern för mjölk (1) och mjölkskum (2) på skummarhuvudet.Sätt in skummarhuvudet.Dra ut mjölkslangarna på maskinens sida och stäng luckan.Montera kaffeutloppet.
Selecta Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.