Hur rengör jag bryggenheten på vår Stresa kaffemaskin?

Bryggenheten kan rengöras vid behov och med regelbundna intervall. Rekommendation: veckovis.

Risk för brännskador!
Låt apparaten svalna innan rengöringen.

 • Koppla från kaffemaskinen med ON/OFF-knappen
 • Dra ur strömsladden
 • Skjut kombiutloppet uppåt
 • Dra ur sumplådan
 • Ta ur spillbrickan

Du kommer nu åt bryggenheten.

Håll fast bryggenheten, den kan glida nedåt. Använd aldrig våld! Maskinen kan gå sönder! Klämningsrisk! Risk för personskador!För in handen i schaktet under bryggenheten och lossa spärren och håll den intryckt. För bryggenheten långsamt nedåt, tippa den och ta ur den framåt.Ovan ser man lite närmare hur man håller spärren intryckt för att hålla inne låsklackarna, nu är det bara att lyfta ut den.Här har vi lagt ned bryggenheten för rengöring och nu är låsklackarna helt ute (se de röda cirklarna).

Möjliga skador
 • Bryggenheten kan skadas av rengöringsmedel eller i diskmaskinen
 • Använd bara vatten vid rengöring av bryggenheten.
 • Rengör aldrig bryggenheten i diskmaskin.
Borsta av och skölj av bryggenheten och ifall några kafferester är svåra att få bort kan man lägga enheten i varmt vatten i 20 minuter.Kaffetratten bör vara torr innan du sätter tillbaka bryggenheten igen (så att kaffet inte fastnar i tratten).

Sätt i bryggenheten igen

 • Håll spärren intryckt och sätt tillbaka bryggenheten i schaktet in till bakväggen
 • Skjut bryggenheten lodrätt uppåt tills spärren hakar i
 • Sätt i sumplådan igen
 • Sätt tillbaka spillbrickan
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.