Hur hanterar jag/vi större vattenläckage i vår kaffemaskin?

Vid vattenläckage från kaffemaskinen behöver ni göra en felanmälan till oss så vi kan skicka ut en tekniker. Glöm inte att felanmäla med ert Maskin ID-nummer, uppgifter till en kontaktperson (med telefonnummer) via e-post till felanmalan@selecta.com eller ring på 0770-85 85 85 (knappval 2). 


Om kaffemaskinen är avstängd och det fortsätter att läcka är det bra att veta hur mycket vatten er maskin har i vattentanken och hur stor volym er spillbricka har. Nedan har vi listat några av de vanligaste modellerna.Ifall läckaget är på vägen till kaffemaskinen bör man stänga av vattnet. Det sitter en ballofix koppling där man kan stänga av vattnet sitter (se nedan).I exemplet ovan är vattnet på.  Först har vi ballofix-ventilen och sedan vattenfelsbrytaren (vattensäkringen). Positionen av det svarta vredet avgör om vattnet är på eller avstängt. Vattnet är normalt på om vredet är längs med vattenflödet.Här har vi stängt av vattnet, vilket är att rekommendera vid större läckage. Tekniker slår på kranen när maskinen är lagad.

Vattenfelsbrytaren är monterad mellan tappstället och anslutningsslangen till kaffemaskinen. Den stänger av tillflödet när den passerade vattenmängden överstiger inställt värde.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.