Hur gör vi skummarspolning på vår Crema kaffemaskin?


Hälsorisk / risk för skållning
  • Under spolningen flyter hett spolvatten ut ur kombiutloppet.
  • Grip aldrig tag under utloppen under spolningen.
För kaffemaskiner med Plug&Clean eller med Easy Milk finns skummarspolning, vilket kan startas vid behov. Skummarspolningen kan dessutom ske automatiskt. Denna startar då automatiskt efter sista utmatningen av mjölkdrycker. Innan den automatiska skummarspolningen startar, hörs en akustisk varningssignal.

Vid aktiverad skummarspolning får inte utmatade drycker stå kvar under kombiutloppet.För att komma in på menyvalen skall man först trycka två gånger (dubbelklicka) ungefär där den röda cirkeln är på bilden.Nu syns menyknappen och man klickar därefter på den.

  • Gå in på menyn Skötsel
  • Tryck på Rengöringsprogram
  • Tryck på Skummarspolning
Följ angivelserna på displayen

Skummarspolning Dynamic Milk

För kaffemaskiner med Dynamic Milk sker automatisk skummarspolning varannan timme.

Är skummarspolningen inställd på ”inaktiv” måste man göra den manuella mjölksystemrengöringen dagligen på maskiner med Plug&Clean, eller med Easy Milk.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.