Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur gör vi rent produktbehållare på vår Stresa kaffemaskin?

Maskinen kan behöva göras rent med olika intervaller, beroende på vilket pulver som används.

  • Stäng av kaffemaskinen med ON/OFF-knappen
  • Dra ur strömsladden




Öppna produktbehållarens lås med multiverktyget genom att vrida det medurs.



Portionerare med komponenter.

  • Dra ur produktbehållaren uppåt och töm den helt
  • Skruva av kopplingsmuttrarna fram och bak
  • Dra ut portioneringssnäckan
  • Torka ur behållaren noggrant med en fuktig trasa
  • Rengör portioneringssnäckans delar noggrant
  • Låt produktbehållaren och komponenterna torka fullständigt
  • Montera ihop portioneringssnäckan igen och skruva fast kopplingsmuttrarna

Se till att utloppet har rätt position!

  • Fyll på produktbehållaren och sätt tillbaka den



Stäng låset med multiverktyget genom att vrida det moturs.




Specialfall Twin‑Topping‑behållare

Twin‑Topping‑behållaren är delad i mitten och har två fack för två olika pulverprodukter, t.ex. Topping och Choc. Vid monteringen måste de två olika portioneringssnäckornas
position beaktas.



Demonterade portioneringssnäckor.

1 = Choc
2 = Topping
Vid Twin-Choc: två portioneringssnäckor av typ 1.

Selecta Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.