Hur gör vi rent produktbehållare på vår Stresa kaffemaskin?

Maskinen kan behöva göras rent med olika intervaller, beroende på vilket pulver som används.

  • Stäng av kaffemaskinen med ON/OFF-knappen
  • Dra ur strömsladden
Öppna produktbehållarens lås med multiverktyget genom att vrida det medurs.Portionerare med komponenter.

  • Dra ur produktbehållaren uppåt och töm den helt
  • Skruva av kopplingsmuttrarna fram och bak
  • Dra ut portioneringssnäckan
  • Torka ur behållaren noggrant med en fuktig trasa
  • Rengör portioneringssnäckans delar noggrant
  • Låt produktbehållaren och komponenterna torka fullständigt
  • Montera ihop portioneringssnäckan igen och skruva fast kopplingsmuttrarna

Se till att utloppet har rätt position!

  • Fyll på produktbehållaren och sätt tillbaka denStäng låset med multiverktyget genom att vrida det moturs.
Specialfall Twin‑Topping‑behållare

Twin‑Topping‑behållaren är delad i mitten och har två fack för två olika pulverprodukter, t.ex. Topping och Choc. Vid monteringen måste de två olika portioneringssnäckornas
position beaktas.Demonterade portioneringssnäckor.

1 = Choc
2 = Topping
Vid Twin-Choc: två portioneringssnäckor av typ 1.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.