Hur gör vi manuell rengöring av mjölksystemet på vår Crema kaffemaskin (Basic Milk / Easy Milk)?

Risk för skållning

 • Om en dryck utlöses av misstag, föreligger skaderisk.
 • Koppla alltid från (stäng av) kaffemaskinen innan rengöringen.
 • Dra ur nätsladden.



 • Dra förbi spaken bakom kombiutloppet
 • Ta bort det lossade kombiutloppet
 • Bara med Basic Milk: dra ut mjölkslangen ur mjölkbehållaren och lossa den från kombiutloppet
 • Lossa mixerslangen (om det finns)
 • Späd 5 ml specialrengöringsmedel eller en specialrengöringstablett med 0,5 liter varmt dricksvatten

Hälsorisk

 • Vid ögonkontakt kan mjölksystemrengöring framkalla allvarliga ögonskador.
 • Se till att mjölksystemrengöring aldrig kommer i ögonen på människor eller djur.

Plocka isär kombiutloppet

Bara med Basic Milk: doppa ner ena änden av mjölkslangen i rengöringslösningen
Bara med Basic Milk: doppa ner resten av mjölkslangen i hela sin längd i rengöringslösningen

Detta förfarande förhindrar att luftblåsor stannar kvar i mjölkslangen.




 • Lägg kombiutloppets delar i rengöringslösningen (3 delar). Alla delar måste vara fullständigt täckta med rengöringslösning.
 • Rengör alla delar ordentligt med en borste efter 5 timmar
 • Spola alla delar till kombiutloppet noggrant med rent vatten

Bara med Basic Milk: spola av mjölkslangen
grundligt

 • Spola av mixerslangen grundligt (om det finns)
 • Stick in mixerslangen
 • Sätt ihop kombiutloppet
 • Sätt tillbaka kombiutloppet
Bara med Basic Milk: stick in mjölkslangen

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.