Hur gör jag/vi kannbryggning på vår Spello kaffemaskin?  1. Placera en kanna under utloppet för kaffe.
  2. Vrid om nyckeln med kannsymbolen medsols.
  3. Det förvalda alternativet är 6 koppars bryggning. Ändra antal koppar du vill brygga i din kanna med hjälp av + alternativt - knappen. Det går att välja upp till 12 koppars bryggning alternativt ner till 1 kopps bryggning.
  4. Tryck på knappen för dryck. Display visar; kannläge brygger och börjar räkna ned antalet valda koppar. När bryggningen är färdig går maskinen tillbaka till startläge för kanna och 6 koppars förval visas igen. För att gå ur läget kannbryggning, vrid tillbaka kannyckel till normalläge. 

För att stoppa tryck på STOP-knappen.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.