Hur gör jag systemrengöring på vår Coffee Club kaffemaskin?

Systemrengöringen är ett automatiskt rengöringsprogram som rengör kaffesystem och -maskin med en rengöringstablett. Mjölksystem- och mixersköljningarna ingår i systemrengöringen. Totaltid ca 10 minuter.


  1. Öppna Skötselmenyn (huvudmenyn är nr 14 på bilden ovan, skötselmenyn ligger under huvudmenyn).
  2. Tryck till på Rengöringsprogram
  3. Tryck till på Systemrengöring

Du får följdfrågan: ”Slå av efter rengöringen?”

  • Bekräfta med Ja , så slår kaffemaskinen av efter rengöringen.
  • Tryck på Nej , så startar kaffemaskinen om efter rengöringen.

Välj det alternativ som du vill ha och följ displayanvisningarna.Det kan hamna små mängder sköljvatten i sumplådan vid rengöring. Det är inget fel.

  • Det flyter ut varm rengöringsvätska och varmt vatten ur utloppen vid rengöring.
  • De heta vätskorna kan irritera huden och värmen innebär skållningsrisk.
  • Greppa aldrig under utloppen vid rengöring.
  • Ställ alltid en uppsamlingsbehållare på minst 3 l under utloppet före rengöring.
  • Se till så att ingen får i sig rengöringsvätskan.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.