Hur gör jag rengöring på vår Coffee Club kaffemaskin?

Systemrengöringen är ett automatiskt rengöringsprogram som rengör kaffesystem och -maskin med en rengöringstablett. Mjölksystem- och mixersköljningarna ingår i systemrengöringen.

Daglig rengöring om du har färskmjölk
1. Tryck på meny-ikonen i övre vänstra hörnet.
2. Gå därefter in meny Skötsel.
3. Välj sedan menypunkt Systemrengöring.


Följande steg gås igenom.

 • Koppla från efter rengöringen – Välj Ja om maskinen ska stängas av efter avslutad
 • rengöring.
 • Töm sumplådan (ej om kaffemaskinen har sump i underskåp).
 • Töm Spillbrickan (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
 • Är spillbrickan tömd och insatt? (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
 • Fyll på vattentanken (min. 4 liter) (Ej om kaffemaskinen är fast ansluten till vatten).
 • Sätt en behållare under utloppet (min. 3 liter).
 • Anslut mjölkslang med befintlig adapter (Click & Clean) till hetvattenutloppet.
 • Lägg i rengöringstablett.

Därefter startas rengöringsprogrammet automatiskt. Om intern vattentank används måste denna fyllas på efter ca 8 minuter. Uppmaning om detta kommer i sådant fall upp på skärmen. När rengöringsprogrammet är avslutat återansluts mjölkslangen till mjölkbehållaren och maskinen är åter redo att användas igen.
Det kan hamna små mängder sköljvatten i sumplådan vid rengöring. Det är inget fel.


Varje vecka:
Ta bort mjölkskummaren och mjölkslangen minst en gång i veckan och lägg den i rengöringslösning.

Mjölkslangen tas enkelt ut genom att föra den blå fästplattan åt höger och utåt.
Återmontera i omvänd ordning.

Ta bort vattentanken minst en gång i veckan och rengör.


Det kan hamna små mängder sköljvatten i sumplådan vid rengöring. Det är inget fel.

 • Det flyter ut varm rengöringsvätska och varmt vatten ur utloppen vid rengöring.
 • De heta vätskorna kan irritera huden och värmen innebär skållningsrisk.
 • Greppa aldrig under utloppen vid rengöring.
 • Ställ alltid en uppsamlingsbehållare på minst 3 l under utloppet före rengöring.
 • Se till så att ingen får i sig rengöringsvätskan.


Artikelnummer rengöringstabletter: 4469
Artikelnummer rengöringsvätska: 2160
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.