Hur gör jag service på vår Como kaffemaskin?

Denna serviceguide gäller enbart Como, vi har lagt nedladdningsbara PDF-filer på några av de vanligaste modellerna här: Länk till serviceguiderÖppna dörren på maskinen.Ta ut sumpbehållaren och släng plastpåsen med kaffesump.

TA UT OCH RENGÖR BLANDARSKÅLARNALossa slangarna från blandarskålarnas utlopp och torka dessa.Vrid behållarnas utloppspipar så att de pekar uppåt (A) och vrid sedan den gröna låsringen motsols till position B.Dra visphusen rakt ut och diska dessa.

TA UT INGREDIENSBEHÅLLARNALyft ut ingrediensbehållarna och ställ dem på bänken.Torka av ingrediensbehållarna.

TA UT OCH RENGÖR KAFFEBEHÅLLAREN (modellen med hela bönor)Dra behållaren rakt ut. Behållaren sluts automatiskt i botten när den tas ut.Torka av kaffebehållaren.

TA UT OCH RENGÖR KAFFEBEHÅLLAREN (malet kaffe)Vrid behållarens utlopp uppåt.Lyft upp kaffebehållaren och ta ut den.Torka av kaffebehållaren.

TA BORT OCH RENGÖR SPILLBRICKA, KOPPSTÄLLENDra ut spillbrickan och koppställen från maskinen.Diska spillbrickan, gallret och koppställen.Torka av nedre plåt och kopprum med fuktig trasa.Sätt tillbaka spillbrickan och koppställen i maskinen.

TA UT OCH RENGÖR SUMPBEHÅLLAREN OCH BOTTENTRÅGETTa ut sumpbehållaren från maskinen.Diska sumplådan.Vinkla upp bottentråget och ta ut den från maskinen.Diska bottentråget.Torka av botten i maskinen med en fuktig trasa.Vinkla bottentråget och sätt tillbaka det i maskinen.Sätt i en ny plastpåse i sumpbehållaren och sätt tillbaka den i maskinen.Torka av produkthyllan med en fuktig trasa.Torka av dörrens insida med en fuktig trasa.Tryck blandarskålen rakt in, lås fast den genom att vrida den gröna låsringen medurs.Sätt tillbaka utloppsslangarna på blandarskålarna.

PÅFYLLNING AV INGREDIENSBEHÅLLAREFyll på ingredienser.Sätt tillbaka ingrediensbehållarna på rätt plats i maskinen.Vrid ned utloppspiparna mot blandarskålarna.

FYLL PÅ KAFFEBEHÅLLAREN MED BÖNORVik upp locket och fyll på med bönor.Lyft upp hela locket på kaffebehållaren och fyll på med bönor.Skjut tillbaka kaffebehållaren på plats till du hör ett klickljud. När bönbehållaren är i rätt läge öppnas bönstoppet automatiskt.

FYLL KAFFEBEHÅLLAREN MED MALET KAFFETa av locket på kaffebehållaren och fyll på med malet kaffe.Sätt tillbaka kaffebehållaren och vrid behållarens utlopp mot bryggtratten.Efter påfyllning ta en provkopp och titta efter eventuella läckage.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.