Hur fyller vi på pulver- och bönbehållarna på vår Scala kaffemaskin?

Fyll vid behov på ingredienser som är anpassade för maskin i pulverdoseraren och kaffebönor i bönbehållaren.Lyft på locket.

Risk för ögonskador, personskador och förstörelse
Om det kommer in föremål i bönbehållaren eller i kvarnen kan det leda till att splitter skjuts ut och orsakar person- eller maskinskador. För inte in några föremål i bönbehållaren eller kvarnen!
Fyll på kaffebönor eller pulver beroende på hur maskinen är utrustad.
Sätt på locket.

Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.