Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur fyller vi på mjölkkylaren (eller tömmer den) till vår San Carlo kaffemaskin?Påfyllning av mjölk

Mjölkkvaliteten kan påverkas negativt!
  • Använd endast kyld mjölk.
  • Tvätta händerna innan du vidrör insugningsslangen eller använd engångshandskar.Öppna mjölkkylaren.Häll kyld mjölk i mjölkbehållaren.Dra in mjölkslangarna och stäng mjölkkylaren.

Uttömning av resterande mjölk

Kylenheten får inte användas för förvaring av mjölk! Ta ut mjölken om maskinen inte används.Öppna mjölkkylaren och ta ut mjölkbehållaren.Ställ in resten av mjölken i kylskåpet eller häll ut den.Gör rent mjölksystemet och mjölkkylaren.

Hälsorisker p.g.a. dålig mjölk!

Vid oregelbunden rengöring kan mjölkrester lagras i maskinen, täppa till utloppen eller hamna i produkterna. rengör kylenheten och mjölksystemet minst en gång om dagen.Stäng mjölkkylaren.
Selecta Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.