Hur fyller vi på mjölk till vår kaffemaskin Fenice?

Påfyllning av mjölk (tillval)

Mjölkkvaliteten kan påverkas negativt!
  • Använd endast kyld mjölk.
  • Tvätta händerna innan du vidrör insugningsslangen eller använd engångshandskar.
Hälsorisker p.g.a. dålig mjölk!
  • Vid oregelbunden rengöring kan mjölkrester avlagras i apparaten, täppa till utloppen eller hamna i produkterna.
  • Rengör kylenheten och mjölksystemet minst en gång om dagen.Öppna kylenheten. Dra mjölkbehållaren framåt.
Häll i mjölk i mjölkbehållaren. Skjut tillbaka mjölkbehållaren.Stäng kylenheten. Tryck på Clean för att suga in mjölk.

Kylenheten får inte användas för förvaring av mjölk! Ta ut mjölken om maskinen inte används.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.