Hur avkalkar jag/vi vår Crema kaffemaskin?

Vattnets hårdhet, vattengenomflödet och ett eventuellt vattenfilter avgör när maskinen avkalkas. Denna tidpunkt beräknas och indikeras av kaffemaskinen.

Avkalkningen består av fyra steg:

 • Avkylningsrutin (vid upphettad maskin)
 • Förberedelse
 • Avkalkning
 • Spolning

Du behöver följande för avkalkningen:
För att komma in på menyvalen skall man först trycka två gånger (dubbelklicka) ungefär där den röda cirkeln är på bilden.Nu syns menyknappen och man klickar därefter på den.

För att gå vidare klickar man på Skötsel och sedan Avkalkning (skall vara längst ned).

Avkylningsrutin (vid upphettad maskin)
Om kaffemaskinen är upphettad, startar avkylningsrutinen
först.

Avkylningsrutinen tar 5–10 minuter.
 
Risk för brännskador
 • Under avkylningsrutinen kommer det ut het ånga.
 • Efter den sista spolningen hettas ångbehållaren upp. Det heta vattnet expanderar och släpps ut som ånga.
 • Greppa inte tag under utloppen under avkalkningen.
 • Rör inte de heta utloppen.
Hälsorisk /risk för irritation och skållning
 • Under rengöringen och avkalkningen kommer het rengöringsmedel resp. avkalkningslösning ut ur kombiutloppet.
 • De heta vätskorna kan reta huden och genom hettan kan det uppkomma brännskador.
 • Medel för skötsel och avkalkning kan vara hälsofarligt om man kommer i beröring av dem.
 • Grip aldrig tag under utloppen under rengöringen eller avkalkningen.
 • Se till att ingen dricker rengöringsmedel eller avkalkningslösning.
 • Läs produktinformationen på flaskan med avkalkningsmedlet.

1. Avkalkning av kaffemaskin med vattentank (se med fast vattenanslutning längre ned)

 • Ta ut vattentanken
 • Ta bort vattenfiltret, om sådant finns
 • Rör i varmt vatten i vattentanken i vätskeavkalkningen
 • Om det har bildats kristaller genom lagring under fryspunkten, ska man röra om tills alla kristaller i den flytande kalken har lösts upp. Under lagringen kan det bildas kristaller i vätskeavkalkningen. Dessa kristaller får inte komma in i kaffemaskinen. Den ideala vattentemperaturen är cirka 37 grader.
 • Sätt tillbaka vattentanken med avkalkningslösningen och bekräfta på displayen
 • Ställ en uppfångarbehållare med 5 liter volym under utloppet för kaffe och hett vatten
 • Skjut ned kombiutloppet
Avkalkningen startar.
Det steget tar ca 40 minuter.
 
 • Töm uppfångarbehållare
 • Töm vattentanken på resterande avkalkningslösning
 • Skölj vattentanken och fyll den maximalt med kallt vatten
 • Sätt tillbaka vattentanken
 • Ställ under en uppfångarbehållare
 
Spolning
Spolningen startar.
Det steget tar ca 30 minuter.

 • Fyll på kallt vatten efter att du ombeds att göra det
 • Töm uppfångarbehållare
 • Töm vattentanken
 • Sätt in vattenfiltret, om sådant finns
 • Sätt tillbaka vattentanken
 
Avkalkningen är nu avslutad.
Displayen visar procedurens slut.


Vattentankkopplingen befinner sig bakom vattentanken.


2. Avkalkning av kaffemaskin med fast vattenanslutning
 • Stäng vattentillförselns huvudkran
 • Ta ur vattentanken
 • Skruva upp packningarna på vattentankkopplingen moturs och ta loss dem (skruvmejsel, se bild 1 och 2)
 • Rör i varmt vatten i vattentanken i vätskeavkalkningen
 • Om det har bildats kristaller genom lagring under fryspunkten, ska man röra om tills alla kristaller i den flytande kalken har lösts upp. Under lagringen kan det bildas kristaller i vätskeavkalkningen. Dessa kristaller får inte komma in i kaffemaskinen. Den ideala vattentemperaturen är cirka 37 grader.
 • Sätt tillbaka vattentanken med avkalkningslösningen och bekräfta på displayen
 • Ställ en uppfångarbehållare med 5 liter volym under utloppet för kaffe och hett vatten
 • Skjut ned kombiutloppet
   
Avkalkningen startar.
Det steget tar ca 40 minuter.
 • Töm uppfångarbehållare
 • Töm vattentanken på resterande avkalkningslösning
 • Skölj vattentanken och fyll den maximalt med kallt vatten
 • Sätt tillbaka vattentanken
 • Ställ under en uppfångarbehållare
Spolning
Spolningen startar.
Det steget tar ca 30 minuter.
 
 • Töm uppfångarbehållare
 • Töm och torka vattentanken
 • Skruva åter in tätningsproppen (spårskruvmejsel, se bild 1 och 2)
 • Sätt i vattentanken
 • Ställ under en uppfångarbehållare
 • Öppna vattentillförselns huvudkran

Ytterligare spolningar görs med hjälp av vattentillförseln.
Avkalkningen är nu avslutad.
Displayen visar procedurens slut.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.