Hur arbetar Selecta när det gäller etiskt, hållbarhetsmärkt och miljövänligt kaffe?

Förutom att vi fokuserar på att sälja certifierat kaffe, etiskt- och/eller miljöcertifierat arbetar vi aktivt med våra leverantörer gällande hållbarhet. Vårt målsättningen är att inom ett par år ha 100 % certifierat kaffe i vårt sortiment, idag har vi ett kaffesortimentet med över 70% certifierade produkter.

Hållbarhetsfokuset innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö och våra leverantörer får godkänna Selectas Supplier Code of Conduct, där dessa delar ingår och är ett långsiktigt arbete.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbeteDe strategiska leverantörer vi arbetar med idag har ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete för att värna om vår miljö men också för att kaffebönderna ska få en högre inkomst på sitt kaffe med ökad kunskap om odling, förbättrade arbetsvillkor och levnadsvillkor, att barnen ska få utbildning och möjlighet att själva göra sina framtida val vad man vill arbeta med.

Idag kommer 70 % av allt odlat kaffe från småbönder, och det sker ett stort arbete bland företag och organisationer att förbättra villkoren för dessa bönder för att de ska få en bättre avkastning från sina plantor för en tryggare framtid och bättre arbetsvillkor. 

Läs mer om hur våra kaffeleverantörer arbetar med dessa frågor

Vi har också en utvecklingsfond, Selecta Coffee Fund, där vi skänker 1 krona per sålt kilo kaffe av våra kaffemärken miofino och Pelican Rouge.
Med hjälp av bidragen från fonden hjälper vi till och stöttar människor som jobbar på kaffeodlingar i Rwanda. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra initiativ som vår fond uträttar här: http://www.selecta.se/selecta-coffee-fund/

Selecta Kundservice (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.