Hur använder jag den gröna servicenyckeln på min De Jong kaffemaskin?

Av säkerhetsskäl är alla serveringsfunktioner avstängda när dörren på kaffemaskinen är öppen. Använder man den gröna säkerhetsnyckeln så förbigår man säkerhetsfunktionen och kan använda alla funktioner på maskinen.  1. Hitta nyckelhålet för servicenyckeln på insidan av dörren till kaffemaskinen.
  2.  Stoppa i nyckeln
  3. Vrid om servicenyckeln en kvartsvarv (90 grader)
De gråa valen i servicemenyn på skärmen skall nu ha ändrat färg till gula eller gröna fält. Kaffemaskinen kan nu fungera precis som om dörren var stängd. VARNING! När servicenyckeln är installerad och omvriden så är strömmen på när dörren är öppen, det finns delar som kan röra på sig och hett vatten kan rinna/stänka ut. Använd servicenyckeln endast när det är angivet i instruktionerna för maskinen.
  1. För att ta ut säkerhetsnyckeln så vrider man den ett kvartsvarv (90 grader)
  2. Ta ut nyckeln från dörren.
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.