Felanmälning/Error report

När man gör en felanmälan så kan vi hjälpa er bäst när vi vet vad problemet är. Exempelvis om maskinen läcker, inte ger dryck/mat eller om ett felmeddelande visas. Utöver detta behöver vi även ID-nummer på maskinen eller ert kundnummer och kontaktinformation ifall vi behöver nå er. Finns inte detta tillgängligt behöver vi veta företagsnamn och adress.

  • ID-nummerID-numret på kaffemaskiner sitter oftast på en klisterlapp på höger sida, ibland kan dekalen sitta inuti maskinen. Numret är åtta siffror och börjar ofta med 970 eller 940.QR-koden på kaffemaskinen, som leder till vårt kontaktforumlär www.selecta.se/fel

Använd QR-koden för att felanmäla! Ett enkelt sätt är att använda kameran på en smartphone (som om du skulle ta en bild på dekalen) för att få upp en klickbar länk.Här använder vi en Iphone till vänster och en android (Samsung) till höger.

English

When you make an error report we need to know what the problem is. For example if the machine is leaking, doesn't dispense drinks/food or if an error message is shown. We also need ID-number of the machine or Customer number and contact information if we need to get in contact with you. If thats not available we need the company name and adress.

  • ID-number


The ID-number on our coffee machines is sticker that is usually placed on the right side, sometimes it is placed on the inside of the machine. The ID is eight numbers and it usually starts with 970 or 940.The QR-code on the Coffe Machine, That Leads to www.selecta.se/fel

Use the QR-code to do the error report! Using the camera of your smartphone on the code (like if you are going to take a picture of the ID-sticker) is an easy way to get to the error report form (through a clickable link).On the left we are using an Iphone on the right an android (Samsung).
Selecta Kundservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.